EL CASTELLOT D'ALPATRÓ

El Castellot d'Alpatró.

El Castellot està emplaçat sobre un contrafort rocós de la Solana, enfront d'Alpatró, al marge esquerre del riu Gallinera.

La fortificació és una construcció de planta quadrada de 5'70-5'80 m de costat, com una torre, en la part més alta i un ampli recinte de planta lleugerament circular delimitat per un mur de tapiera de 0'55 metres d'altura. L'obra de la torre està realitzada en tapiera de 0'75 a 0'80 metres d'altura sobre una fonamentació de maçoneria d'"opus incertum" per anivellar les altures.

El castellot d'Alpatró, vist des de la part posterior.

Les seues característiques ens indiquen que es tractava d'una torre vinculada a un refugi per acollir a la població de l'alqueria d'Alpatró en moments d'inestabilitat.

Actualment, el recinte té una tanca particular i s'utilitza com a refugi d'una parella d'àguiles que des de fa uns anys viuen a la Vall.

 

Plànol del Castellot. Font: GVA-Patrimoni.

 

Cal recordar, com s'ha dit a l'apartat d'història, que en aquest mateix lloc també s'han trobat restes arqueològiques de l'edat del bronce i de l'època ibèrica, el que fa pensar als experts que ací van existir dos poblats o assentament d'aquestes èpoques.

 

CRONOLOGIA

Es tracta d’una obra del segle XIII, construïda doncs davant la immediatesa de la conquesta.

 

BIBLIOGRAFIA SOBRE EL CASTELLOT

AZUAR RUIZ, R. (1989):"Denia Islámica. Arqueología y poblamiento, Institut d'Estudis "Juan Gil-Albert", Alacant.

GINER, C. (1979): "Topografía histórica de los valles de Pego".

RUBIO, F. (1988): "Catálogo de yacimientos y materiales altomedievales y musulmanes", L'Ull del Moro, Alcoi.

SEGURA, J.Mº- TORRÓ, J. (1985): Torres i Castells de l'Alcoià-Comtat, Alcoi.

SOLAZ, V.-BOHIGUES, C. (1983): Arquitectura Hispano-musulmana en la Vall de Gallinera.

 


 

Tornar a l'índex.