ELS CASTELLS DE LA VALL

GALLINERA FORTIFICADA

 

 

A la Vall de Gallinera podràs trobar dos castells d'època musulmana construïts en els segles XI-XII a més de diferents torres i talaies que completaven la fortificació de la Gallinera musulmana destinada al defensament del territori i protecció de la població rural.

Els Castells de Gallinera i d'Alcalà es situen en punts estratègics que els faciliten el domini dels ingressos occidental i oriental de la Vall. Aquest emplaçament els permet un control més immediat i visualment eficaç de la conca de la Vall.

Els dos castells es comunicaven entre sí gràcies a la talaia de la Foradà, mitjançant fogueres o senyals lluminoses, el més probable.

La fortificació de La Gallinera islàmica la completava el castellot d'Alpatró, el Fortí de l'Almiserà i la Torreta del Llimener.

La Llei de patrimoni 16/1985, disposició addicional segona (que fa referència al Decret de 22 de abril de 1949 sobre protecció dels castells espanyols) va declarar els castells espanyols BENS D'INTERÉS CULTURAL (B.I.C.) i per tant gaudeixen d'una especial protecció per part de l'administració.

 

EL CASTELL DE GALLINERA O DE BENIRRAMA

EL CASTELL D'ALCALÀ O DE BENISSILI

LA TALAIA DE LA FORADÀ

EL CASTELLOT D'ALPATRÓ

EL FORTÍ DE L'ALMISERÀ

LA TORRETA DEL LLIMENER

 


Informació elaborada a partir de les següents publicacions:

-TORRÓ I ABAD, JOSEP: “Una sociedad campesina”, dins Historia de la Marina Alta, pp. 253-264, en fascicles del diari Información.

-CEBRIÁN, RAFAEL: Montañas Valencianas IV. Comarcas alicantinas.

-Web de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura. Patrimoni.