LA FAUNA DE LA VALL DE GALLINERA

 

 

La diversitat paisatgística permet l'existència, permanent o de pas, d'una àmplia varietat de fauna, que a poc a poc va minvant-se, conseqüència de la progressiva degradació vegetal, els incendis i la caça incontrolada.

Entre els mamífers podem trobar: el conill i la llebre entre els rosegadors; carnívors com la rabosa, la geneta, la mostela, el teixó i el porc senglar.

Conill. Rabosa. Porc Senglar.

 

Entre les aus: la perdiu, un dels ocells més bonics de la nostra avifauna, alhora que un dels més preats caps de caça, entre els quals també estan, vinguts de fora, la guatlla, el tudó, la tórtora, el tord, la merla i la griva, així com la polla d'aigua en temps plujosos. Altres ocellets són: l'abellerol, l'oriol, el rossinyol, el pit-roig, la puput, l'oroneta, el cucut, l'estornell, el verderol, el gafarró, la cadernera, el pinsà, el passerell, el cruixidell, la terrerola...

  Perdiu.  

No és estrany, durant l'època primaveral, trobar nius als arbres.

 

Entre les aus rapinyaires podem trobar: l'àguila (tres bonics exemplars tenen el seu refugi al castellot d'Alpatró), l'aguiló, l'esparver, el falcó, el soliguer, les gralles, el mussol i el xot; i entre els còrvids el corb, la gralla i la blanca (garsa "pica pica").

Aguila del Castellot.
 

 

Entre els rèptils cal assenyalar: el sacre i l'escurçó, la sargantana i el fardatxo. I entre els amfibis: la granota i el gripau.

El nombre d'espècies i la quantitat d'individus va minvant i es necessiten veritables actuacions de conservació i protecció, principi que ha de mantenir també qualsevol activitat cinegètica.

 


Aquest apartat ha estat elaborat a partir de la següent publicació:

-ROS I PARDO, HONORAT: La Vall d'Alcalà, Vall d'Al-Azraq.


 

Tornar a l'índex.