FONTS DE LA ZONA D'ALPATRÓ

 

Font d'Alpatró.

Font d'Alpatró. Font d'Alpatró.

 

Llavador d'Alpatró.

Llavador d'Alpatró. Llavador d'Alpatró.

 

Font Vella.

Font Vella d'Alpatró. Font Vella d'Alpatró.

 

Font de l'Orenga.

Font de l'Orenga. Font de l'Orenga.

 

Font dels Gascons.

Font dels Gascons. Font dels Gascons.

 

Font del Llimener.

 

 

 


 

Tornar a l'índex.