EL PAPER MONEDA LOCAL EMÉS A LA VALL DE GALLINERA DURANT LA GUERRA CIVIL. 1936-1939.

 

Per acord municipal del dia 17 de març de 1937 es creà una emissió de paper moneda de curs local amb els valors d'1 pesseta, de 50 cèntims i de 25 cèntims per un import total que desconeixem, però que podríem suposar en unes 8.000 pessetes.

Impresos a una tinta de color diferent a cada valor, els primers bitllets foren signats a mà per l'alcalde (Francisco Alemany), però després la signatura fou estampillada. L'anvers està emmarcat per una sanefa de puntets amb una ampla banda vertical al costat esquerre contenint el valor en xifres, sense cap altre dibuix. Al revers, sense cap text, una orla ovalada conté el valor facial i està emmarcat per una sanefa feta de ratlletes i puntets, idèntica en els tres valors.

El dipòsit de garantia fou conservat a la Caixa Municipal.

 

Característiques dels bitllets :

-Data d'emissió: 17 de març de 1937.

-Venciment: no indicat.

-Organisme emissor: Alcaldia.

-Material: paper de barba blanc.

-Forma i mides: rectangular 65 x 100 mm.

-Sèrie: sense sèrie.

-Denominació: Vale.

-Numeració: sense numeració.

-Particularitats: una signatura manuscrita amb tinta negra a l'anvers.

-Segell de l'anvers: tampó roig ovalat amb la llegenda <<CONSEJO MUNICIPAL - VALL DE GALLINERA>>

 

Descripció dels tres bitllets:

-1 pesseta: Tiratge: desconegut.

                 Color: imprès en blau.

               Signatura estampillada en roig.

Una Pesseta de La Vall de Gallinera. 1937. Una Pesseta de La Vall de Gallinera. 1937.

(el bitllet apareix per cortesia de www.robertollorens.com)

 

-50 cèntims: Tiratge: desconegut.

                    Color: imprès en negre.

 

-25 cèntims: Tiratge: desconegut.

                    Color: imprès en roig clar.

                    Segell tampó violeta.

                    Signatura estampillada en vermell.

 

 


Informació procedent de la següent publicació:

-TURRÓ, ANTONI: El paper moneda del País Valencià 1936-1939.


Tornar a l'índex.