ESTELES FUNERÀRIES DE

LA VALL DE GALLINERA

 

L'ESTELA FUNERÀRIA D'ALPATRÓ

 

L'estela funerària d'Alpatró. Any 942. Foto: Museu Arqueològic d'Alcoi.

L'estela funerària d'Alpatró. Any 942. Foto: Museu Arqueològic d'Alcoi.

 

CARACTERÍSTIQUES:

Pedra calcària blanca.
Altura: 43 cm
Amplada: 37 cm
Gruix: 8,3 cm
Faixa d’emmarcament: 0,15 cm
Caixa d’escriptura: 40 x 31 cm
Alçada mitjana de l’àlif: 0,3 cm
Cronologia: Època islàmica. Segle X
Procedència: Alpatró (Vall de Gallinera)
Dipositari: Museu Camilo Visedo d'Alcoi.

 

DESCRIPCIÓ:

Estela funerària de forma rectangular amb restes d’emmarcament, amb desbast a la cara posterior. A la cara anterior figura una inscripció en relleu escrita en àrab cúfic, formada per 10 línies les cinc primeres de les quals es troben molt desgastades. Peça incompleta, fraccionada pels dos costats verticals i repicada intencionadament.
La lletra és de tipus cúfic simple, sense ornaments florals, els quals eren molt usats en les inscripcions califals cordoveses. A la làpida apareix una data: dijous, del mes del rabi´ de l’any islàmic 331 de l’hègira (15 de desembre del 942 al 5 de gener del 943 d. C.); hi figura també el nom d’un difunt identificat pel doctor Zbiss (un dels més destacats especialistes en epigrafia islàmica del Maghreb) com Yabir, nom que en l’actualitat no sembla confirmar-se segons les restes visibles.
Tal com assenyala C. Barceló Torres, va ser trobada a la localitat d’Alpatró entre els anys 1941 i 1942 en fer l’ampliació d’una casa amb els terrenys d’un corral.

 

TRADUCCIÓ:

[En el Nom de Déu, el Clement i Misericordiós
[Aquesta és] la tomba d’a[l-Ba]tin (?) [bn...]
[´Abd All]ah, apiade’s d’ell Déu! Va morir
[el diürn del] dijous del mes de [rab]i´el po[stre]m de l’any u
[o] i tres-cents trenta “Oh
homes, temeu el vostre senyor” (Alcorà XXXI, 32 parcial) “La promesa
de Déu és verídica. Que no us extravie la vida
mundanal ni us extravie
respecte de Déu, el Seductor” (Alcorà XXXI, 33 = XXXV, 5)

Font: Museu Camilo Visedo d'Alcoi.

 

 

L'ESTELA FUNERÀRIA DE BENIRRAMA

L'estela funerària de Benirrama. Segle XI. Foto: revista SAITABI, nº 34. pag 61.

L'estela funerària de Benirrama. Segle XI. Foto: revista SAITABI, nº 34. pag 61.

 

També a Benirrama es va trobar una estela funerària d'època musulmana. Fou trobada pel seu propietari, Miquel Badia Marín, entre els enderrocs d'una casa.

Segons la doctora Carme Barceló la làpida pertany al segle XI.