LES MUNTANYES

DE LA VALL DE GALLINERA

 

 

Del paisatge de la Vall destaquen les seues serres, la de la Foradada i la de L'Almirant. En elles es poden fer incomptables excursions i a més permeten unes vistes excepcionals de tota la Vall.

 

LA SERRA DE LA FORADADA

La Serra de la Foradada.

 

La Serra de la Foradada és la que es troba al sud de la Vall i en ella destaquen les següents muntanyes:

 

L'ALMISERÀ

(757 m.)

L'Almiserà.

 

LA FORADÀ

(737'3 m.)

La Foradà.

 

EL PENYAL GROS

(854'2 m.)

El Penyol Gros vist des de la Foradà.

 

EL XARPOLAR

(900'5 m.)

 

 

A més en aquesta Serra es troba la microreserva de Flora "Llomes del Xap".

 

 

 

LA SERRA DE L'ALMIRANT

La Serra de l'Almirall.

La Serra de l'Almirant està al nord de la Vall. Delimita els termes de La Vall de Gallinera i Vilallonga.

Des dels pobles de la Vall ixen sendes que pugen a aquesta serra on els nostres avis tenien camps, avuí abandonats. Aquestos camps eren coneguts amb el nom de Les Rotes. Encara es poden observar els abancalaments, coberts cada vegada més per la vegetació.

Senda que puja a la Serra de l'Almirall des de Benirrama.
Restes d'abancalaments.

La part més baixa de la serra, la que està més propera als pobles s'anomena La Solana.

En la Serra de l'Almirant existeix un ric patrimoni etnogràfic i arqueològic que ha estat estudiat i recentment publicat per la Universitat de Leicester amb el títol "Ethnography and Archaeology in Upland Mediterranean Spain. Monolo's world: Peopling the recent past in the Serra de l'Almirant."

En aquesta publicació apareix un mapa dels llocs estudiats i catalogats:

Serra de l'Almirall. Elements estudiats.

Es poden trobar corrals i diferents elements per a utilitzar i emmagatzemar l'aigua, com piles, on bevien els animals, aljubs, que recollien i emmagatzemaven l'aigua de la pluja i pous.

Els corrals daten dels segles XVII i XVIII.

Corral de la Serra de l'Almirall. "Piles" per als animals.

 

Aljub. Pou.

 

També es poden observar alguns refugis on, en cas de tempesta inesperada, els llauradors s'amagaven i esperaven que passara el temporal.

Refugi.  

 

Però no sóls hi ha restes del passat més recent. També s'han trobat vestigis de la prehistòria.

Per damunt de tot destaquen les mostres d'art rupestre localitzades en diferents abrics dels barrancs que té la serra i declarades BÉ D'INTERÉS CULTURAL (B.I.C) per Llei de patrimoni 16/1985 -disposició addicional segona- i PATRIMONI DE LA HUMANITAT per la Unesco.

A més de l'art rupestres també han aparegut diferents assentaments prehistòrics, com així ho demostren els utensilis que els arqueòlegs han trobat.

Materials prehistòrics.

 

 


 

Tornar a l'índex.