LA MÚSICA POPULAR

DE LA VALL DE GALLINERA

 

La música popular d'un poble i sobretot les seues cançons ens poden ajudar a conèixer la seua història, els seus costums, els seus arrels, en definitiva, la seua idiosincràsia.

Moltes d'aquestes cançons s'han transmès de generació en generació per transmissió oral sense que es coneguera el seu autor. Els pares les cantaven als fills, els avis als nets...

Però avui en dia el ritme de vida accelerat que la societat ens obliga a portar fa difícil que passem bons moments davant la llar amb la família contant velles històries, rondalles i també cantant cançons. Per això, amb la desaparició inevitable dels nostres vells moltes cançons que s'han cantat tota la vida als pobles i, en definitiva, la major part del folklore popular i tradicional va desapareixent irremeiablement.

Amb aquesta pàgina es pretén conservar una part de La Vall, les seues cançons populars. Hem d'agrair als musicòlegs Salvador Seguí i Dolores Sendra el fet de recollir en els seus estudis sobre el folklore valencià algunes de les cançons que es cantaven a la Vall.

Les cançons que tot seguit apareixen provenen dels cançoners publicats per aquestos dos musicòlegs i també hi ha d'altres que jo he recollit.

La manera de presentar-les és la següent: apareix el tipus de cançó de què es tracta, el títol de la cançó, el poble on es canta i el nom de la persona de la qual s'ha obtés.

El fet que una cançó aparega com a cantada en un determinat poble no implica que siga exclusiva d'aquest lloc ja que, donada la proximitat dels pobles de la Vall, és de suposar que aquestes cançons es cantaren en tots ells.

Hi ha diferents tipologies de cançó popular:

CANÇONS RELIGIOSES.

CANÇONS DE BRESSOL.

CANÇONS DE TASQUES AGRÍCOLES.

CANÇONS DE SERENO.

CANÇONS DE NADAL.

CANÇONS DE FESTA O HUMORÍSTIQUES.

CANÇONS PER A JUGAR.

 

 

Aquest apartat s'ha elaborat a partir les següents publicacions:

-SENDRA, DOLORES: Cuadernos de Musica Folklórica Valenciana 3. Canciones y danzas de la Comarca de Pego. Instituto Valenciano de Musicologia. Institución Alfonso el Magnánimo. Dip. Prov. Alicante.

-SEGUÍ, SALVADOR: Cancionero musical de la provincia de Alicante. 1974. Ed. Piles.

-BATALLER CALDERÓN, JOSEP: Els jocs dels xiquets al País Valencià. I.C.E. 1979.

-LA MÚSICA DEL POBLE: web de Josep Sendra. www.innova.es/musica

-ORTOLÀ VERCHER, JUAN JOSÉ: Arxiu personal de música popular.

 

Tornar a l'índex.