L'ART RUPESTRE A

LA VALL DE GALLINERA

 

L'art rupestre és un tipus d'art que es plasma en les roques, generalment a l'interior de coves, grutes, cavernes o abrics, que forma part de l'art prehistòric. El màxim representant de l'art rupestre són les pintures rupestres.

Una pintura rupestre és un tipus d'art rupestre realitzat pels homes prehistòrics, que demostra que l'home, des del seu origen en la Terra és capaç de realitzar obres d'art en les parets de les coves i abrics en els quals habitava.

 

A La Vall de Gallinera existeixen abundants mostres d'art rupestre que es troben en diferents abrics dels barrancs de la Solana (Serra de l'Almirant). Podem trobar tant pintures com gravats.

Aquestes mostres d'art rupestre van ser declarades BÉ D'INTERÉS CULTURAL (B.I.C.) per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol; articles 40.2, 12.1 i següents:

TÍTULO V.
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Artículo 40.

2. Quedan declarados bienes de interés cultural por ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.


TÍTULO I.
DE LA DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

Artículo 12.

1. Los bienes declarados de interés cultural serán inscritos en un Registro general dependiente de la Administración del Estado cuya organización y funcionamiento se determinará por vía reglamentaria. A este Registro se notificará la incoación de dichos expedientes, que causarán la correspondiente anotación preventiva hasta que recaiga resolución definitiva.

 

A més, l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica (dins del qual es troben les pintures de La Vall) va ser declarat PATRIMONI DE LA HUMANITAT per la Unesco el 5 de desembre de 1998 durant l'assemblea general celebrada a Kioto.

El fet d'estar incloses dins del patrimoni mundial comporta, a més del reconeixement de la seua universal rellevància com a expressió cultural excepcional, el deure inexcusable de preservar aquestos jaciments, d'enorme fragilitat i vulnerabilitat, amb la finalitat de poder transmetre'ls a les generacions futures en les millors condicions possibles.

 

Abric Rupestre de la Vall de Gallinera. Abric Rupestre de la Vall de Gallinera.
Abrics de Benialí i de Benirrama, condicionats per a la seua visita. Per a visitar el de Benirrama caldrà contactar amb l'Ajuntament.

 

Les pintures, quasi dues-centes, es troben en setze abrics localitzats entre Benirrama i La Carroja i corresponen als estils macroesquemàtic (fa 7.000 anys), llevantí (7.000-4.000 a. C.) i esquemàtic (4.000-1.000 a. C.).

 

DESCRIPCIÓ DELS ESTILS D'ART RUPESTRE:

ART MACROESQUEMÀTIC

L'Art macroesquemàtic és un estil d'art rupestre, exclusiu de la zona de les serres del nord de la província d'Alacant, considerat un dels tres estils rupestres de l'arc mediterrani de la Península Ibèrica. Es caracteritza pels seus paral·lelismes amb l'art moble del neolític antic, especialment en la decoració cardial de la ceràmica. S'usa pintura de color roig fosc i els motius són de grans dimensions i de traçat gruixut.


L'existència de motius semblants en les decoracions cardials de les ceràmiques de diverses coves, de les quals hi ha un exemplar de la cova de l'Or (Beniarrés, el Comtat), permet datar l'art macroesquemàtic en el neolític antic, fa 7.000 anys, i per les seues imatges relacionar-lo amb rituals entorn de la fertilitat de les terres entre els primers agricultors i ramaders.

ART LLEVANTÍ

L'Art llevantí és un estil d'art rupestre de l'arc mediterrani de la Península Ibèrica. Es caracteritza per reproduir escenes naturalistes de caça, dansa i recol·lecció i té un contingut més narratiu que els altres dos estils, l'art macroesquemàtic i l'esquemàtic.

És una manifestació artística d'àmplia distribució per la façana oriental de la Península Ibèrica, des d'Osca i Lleida fins a Jaén i Almeria, en què les figures humanes i d'animals, aïllades o formant escenes, es converteixen en protagonistes principals, realitzades sovint amb traços precisos i ben perfilats, amb un farciment interior dels cossos, de vegades uniforme i en altres llistat.

Està datat entre el 7.000 i el 4.000 a.C.


ART ESQUEMÀTIC

L'Art esquemàtic és un estil d'art rupestre de l'arc mediterrani de la Península Ibèrica. Present en tota la Península Ibèrica amb formes diferents, està caracteritzat per la simplicitat de les representacions humanes i d'animals, reduïdes a unes línies bàsiques, i per la presència d'una sèrie de motius geomètrics que, de vegades, recorden parts del cos humà i es relacionen amb les seues creences, a manera d'ídols. Les pintures esquemàtiques presenten sovint un traç irregular de vores poc precises.


Les troballes valencianes i andaluses han permés situar l'origen d'aquesta manifestació artística en el neolític i la seua perduració fins a l'inici de l'edat dels metalls, ja en el III mil·lenni aC.


Aquest estil és molt freqüent en les pintures rupestres de la zona de les serres del nord de la província d'Alacant.

 

DISTRIBUCIÓ DELS DIFERENTS ESTILS ALS ABRICS DE LA VALL:

ART MACROESQUEMÀTIC

-Barranc de Benialí. Abric IV

ART LLEVANTÍ

-Racó del Pou. Abric I

-Barranc de Benialí. Abric III

-Barranc de Benialí. Abric IV

-Barranc de Parets

-Benirrama. Abric I

-Benirrama. Abric II

ART ESQUEMÀTIC

-Barranc de Benialí. Abric I

-Barranc de Benialí. Abric II

-Barranc de Benialí. Abric III

-Barranc de Benialí. Abric IV

-Barranc de Benialí. Abric V

-Barranc de la Cova Jeroni. Abric I

-Barranc de la Cova Jeroni.Abric II

-Cova Jeroni

-Barranc de la Cova Negra. Abric I

-Barranc d' En Grau. Abric I

-Barranc de la Magrana. Abric I

-Benirrama. Abric I

-Racó del Pou. Abric I

 

Algunes mostres destacables de pintures són:

Pintura Rupestre de La Vall de Gallinera.
Pintura Rupestre de La Vall de Gallinera.
Pintura Rupestre de La Vall de Gallinera. Expoliada.
Pintura Rupestre de La Vall de Gallinera. Expoliada.

 

 

Pintura Rupestre de La Vall de Gallinera.
Pintura Rupestre de La Vall de Gallinera.
Pintura Rupestre de La Vall de Gallinera.

 

 

Els gravats es troben en tres abrics. Estan ejecutados a base de picado compacto que forma surcos de profundidad, sección y bordes irregulares...cubiertos por una fina capa de carbonato càlcico. Els motius gravats són cercleformes, de cercles i ovals partits o no per diàmetres:

Gravat prehistòric de La Vall de Gallinera.

 

Malauradament, fa uns anys uns desaprensius enemics de la cultura decidiren robar dos pintures molt importants de l'abric de Benirrama. Van fer servir una serra radial per a tallar la roca en què havien estat pintades desde feia milers d'anys. Encara hui en dia es desconeix el parador de les pintures. A l'abric han quedat els dos forats que els lladres van deixar com a trist record de la incultura.

Agressió al patrimoni.

Després de tants anys de cultura amagada,
feta per gent que va tindre la gran sort de viure en aquestes terres,
venen una panda de descerebrats i desfan meravelles que ja no podrem ensenyar als nostres fills.
Gràcies civilització.

 

 

 

REPRODUCCIONS D'ART RUPESTRE de Miguel Angel Guerrero.

Pàgina web de Miguel Guerrero.

L'artista de Gandia, Miguel Angel Guerrero ha realitzat unes extraordinàries reproduccions d'art rupestre entre les quals es troben alguns dels principals abrics de La Vall de Gallinera. Aquest artista compta amb exposicions en distints centres culturals, destacant l'última que va efectuar en el MUA (Museu de la Universitat d'Alacant) amb àmplia repercussió en els mitjans de comunicació. Diversos centres de referència en arqueologia han adquirit obres seues.

Aquestes reproduccions estan fetes a escala natural i representen algunes de les principals pintures que es troben en abrics dels barrancs de les nostres comarques.

Les reproduccions d'aquestes obres d'art rupestre representen amb notable fidelitat el medi "natural - real" en el qual es troben. El suport es realitza a base d'estucs i altres materials que li donen relleu respectant les descamacions i accidents més importants o significatius. L'artista utilitza distints tipus de pintura, la majoria a l'aigua i en moltes d'elles s'ha exagerat la intensitat del color perquè els motius pictòrics es facen més evidents a l'espectador. Miguel Guerrero encara segueix en procés d'experimentació tant en materials com en el tipus d'execució al mateix temps que va ampliant aquesta col·lecció d'obres sumant a poc a poc altres exemples d'art rupestre del mediterrani peninsular.

Aquestos són els magnífics abrics de La Vall de Gallinera que Miguel Angel Guerrero ha reproduit:

Abric de Benirrama.

 

Abric de Benialí.

Per a qüalsevol consulta sobre aquestes reproduccions poseu-se en contacte amb l'autor, Miguel Angel Guerrero Blázquez o visiteu la seua pàgina web, on apareixen fotos de totes les reproduccions que ha realitzat: www.rupestreguerrero.com

 


Apartat elaborat a partir de:

-Diari INFORMACIÓN. Dissabte 15 de maig de 1993. Noticia de l'expoliació.

-GVA: Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.

-Viquipedia.org

-Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

-Unesco: declaració de les pintures com a Patrimoni de la Humanitat.


 

Tornar a l'índex.