EL POBLAT IBÈRIC DEL XARPOLAR

 

La moleta on es troba el jaciment.

 

El poblat ibèric del Xarpolar va ser descobert en 1928 per Ferran Poncell.

Està situat damunt d'un cim de la serra Foradà a 902 metres d'altura. Aquesta moleta es talla en vertical per la cara nord i està rodejada per vessants empinades. Sols presenta un sector més vulnerable pel sud.

Es poden observar les restes d'un doble recinte de murs que rodegen i defensen el poblat, trobant-se més acumulació de materials en les zones de més fàcil accés per tal d'augmentar la protecció.

Doble recinte de murs de la cara est. Mur de la cara oest.

 

També es poden distingir les plantes d'algunes habitacions i altres estructures.

Restes d'habitacions.

 

Restes de diverses estructures. Restes de diverses estructures.

 

Segons els experts la cronologia del poblat es situa entre els segles IV-I a. C.

 

PLÀNOL DE LES ESTRUCTURES IDENTIFICADES AL XARPOLAR:

Plànol del Xarpolar. Font: contestania.com

La ceràmica que allí s'ha trobat és d'època ibèrica i destaquen els fragments amb decoració geomètrica i amb figures de l'estil de Sant Miquel de Llíria. També ha aparegut ceràmica negra de vernís negre.

Els objectes trobats es troben exposats al Museu de Prehistòria de València, i al Museu Camilo Visedo d'Alcoi. Ací pots veure'n alguns :

 

TROBALLES DE MONEDES:

As de Saiti del Xarpolar.Foto museu d'Alcoi.

AS DE SAITI (Xàtiva, València)
Metall: Bronze
Diàmetre: 26,6 mm
Pes: 11,13 g
Cronologia: segona meitat del segle II a. C.
Procedència: El Xarpolar
Catàleg de referència: Vives 20-2
Anvers: Cap masculí a la dreta; al darrere, palma.
Revers: Genet llancer a la dreta; a sota, SAITI en caràcters ibèrics:
Dipositari: Museu Camilo Visedo d'Alcoi

 

As romà del Xarpolar. Foto: La circulación monetaria en las tierras valencianas durante la antigüedad. P.P. Ripolles Alegre.

AS ROMÀ REPUBLICÀ
Metall: Bronze
Diàmetre: 32,12 mm
Pes: 21,97g
Any d'acunyació: 170-140 a. C.
Procedència: El Xarpolar
Anvers: Cap del déu Jano Bifronte.
Revers: Proa de nau a la dreta; a sota, ROMA.
Dipositari: Museu Camilo Visedo d'Alcoi.

 

As romà del Xarpolar. Foto: La circulación monetaria en las tierras valencianas durante la antigüedad. P.P. Ripolles Alegre.

AS ROMÀ REPUBLICÀ
Metall: Bronze
Diàmetre: 33,02 mm
Pes: 26,81 g
Any d'acunyació: 169-158 a. C.
Procedència: El Xarpolar
Anvers: Cap del déu Jano Bifronte.
Revers: Proa de nau a la dreta; dalt: BAV
Dipositari: Museu Camilo Visedo d'Alcoi.

 

 

ALTRES TROBALLES:

-Falcata sencera.

-Fíbula de doble resort.

-Varies fusaioles.

-Fragments ceràmics amb decoració de cavalls.

-Ceràmica àtica, campaniana, amb decoració geomètrica i narrativa, grega de vernís negre.

-Molins.

-Aixoles de ferro.

-Destrals de ferro.

Clau procedent del Xarpolar. Foto: http://www.xarxamuseus.com/prehistoria/museo/ibero4.htm

 

Destral de ferro. Museu de Prehistòria de València.

 

 

BIBLIOGRAFIA DEL XARPOLAR:

-LLobregat Conesa E:. Contestania Iberica. Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante 1972.

-Castellí i Mari J, Espí Pérez I. El Xarpolar (Planes de la Baronia, Vall d'Alcalá). En Aura Tortosa J, Segura Martí JM (coord). Catálogo Museo Arqueológico Municipal Camilo Viseo Moltó Alcoi. Ajuntament d'Alcoi y Caja de Ahorros del Mediterráneo. 2000. pg 113-116.

-Pericot, L: El poblado ibérico del Charpolar". A.P.L València 1928, pp 157-162.

-Ballester, I: La labor del S.I.P. durante el pasado año 1928. Valencia.

 


Apartat elaborat a partir de les següents publicacions:

-Contestania.com

-Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.

-Museu Arqueològic d'Alcoi.

-RIPOLLES ALEGRE, P. P:La circulación monetaria en las tierras valencianas durante la antigüedad.


 

Tornar a l'índex.